1.795.669 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -4,6%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 867.180 928.489 48,3 % 51,7 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +41,9 % -11,0 % +15,2 % +13,0 % -2,5 % -26,8 % -15,5 % -1,7 % -21,9 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +43,7 % -10,2 % +15,6 % +11,6 % -3,5 % -26,2 % -18,1 % -2,7 % -22,2 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 1.582.701 212.968 -3,5 % -11,8 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 1.688.968 106.701 -4,3 % -8,7 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 712.390 -1,7 % Έγγαμοι 831.768 -12,3 % Σύμφ.συμβίωσης 4.468 +2.410,1 % Σε διάσταση 17.788 +43,8 % Διαζευγμένοι 78.944 +52,2 % Χήροι 150.311 +3,8 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 735.827 1 άτομο 230.934 2 άτομα 211.758 3 άτομα 133.757 4 άτομα 112.231 5+ άτομα 47.147 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.795.669 1.882.108 -4,6
Άνδρες 867.180 912.693 -5,0
Γυναίκες 928.489 969.415 -4,2

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.795.669 1.882.108 -4,6
0-9 147.159 188.745 -22,0
10-19 190.795 195.074 -2,2
20-29 189.447 227.678 -16,8
30-39 203.058 276.395 -26,5
40-49 269.117 277.419 -3,0
50-59 269.455 240.013 12,3
60-69 225.938 195.720 15,4
70-79 169.174 189.098 -10,5
80+ 131.526 91.966 43,0

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 867.180 912.693 -5,0
0-9 75.361 96.512 -21,9
10-19 97.605 99.262 -1,7
20-29 95.703 113.232 -15,5
30-39 100.682 137.596 -26,8
40-49 133.371 136.816 -2,5
50-59 131.259 116.132 13,0
60-69 105.972 91.964 15,2
70-79 75.276 84.579 -11,0
80+ 51.951 36.600 41,9

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 928.489 969.415 -4,2
0-9 71.798 92.233 -22,2
10-19 93.190 95.812 -2,7
20-29 93.744 114.446 -18,1
30-39 102.376 138.799 -26,2
40-49 135.746 140.603 -3,5
50-59 138.196 123.881 11,6
60-69 119.966 103.756 15,6
70-79 93.898 104.519 -10,2
80+ 79.575 55.366 43,7

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.795.669 1.882.108 -4,6
Άγαμοι 712.390 724.988 -1,7
Έγγαμοι 831.768 947.919 -12,3
Με σύμφωνο συμβίωσης 4.468 178 2.410,1
Σε διάσταση 17.788 12.368 43,8
Διαζευγμένοι 78.944 51.884 52,2
Χήροι 150.311 144.771 3,8

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.795.669 1.882.108 -4,6
Ελλάδα 1.582.701 1.640.639 -3,5
Άλλη χώρα 212.968 241.469 -11,8

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.795.669 1.882.108 -4,6
Ελληνική 1.688.968 1.765.190 -4,3
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 12.653 20.058 -36,9
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 70.484 77.518 -9,1
Χωρών Αφρικής 2.476 1.662 49,0
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 304 224 35,7
Χωρών Βόρειας Αμερικής 397 481 -17,5
Χωρών Ασίας 19.669 15.914 23,6
Χωρών Ωκεανίας 135 154 -12,3
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 174 198 -12,1
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 409 709 -42,3

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 1.795.669 1.882.108 -4,6
Ελληνική 1.688.968 1.765.190 -4,3
Άλλης χώρας 106.701 116.918 -8,7

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 735.827 715.158 2,9
1 άτομο 230.934 175.194 31,8
2 άτομα 211.758 213.755 -0,9
3 άτομα 133.757 141.527 -5,5
4 άτομα 112.231 129.452 -13,3
5+ άτομα 47.147 55.230 -14,6