562.201 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -7,6%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 275.804 286.397 49,1 % 50,9 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +35,4 % -17,2 % +14,2 % +3,6 % -2,2 % -24,8 % -23,4 % -3,8 % -22,2 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +40,8 % -20,8 % +11,4 % +6,0 % -4,8 % -23,2 % -24,6 % -4,8 % -22,8 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 510.257 51.944 -6,1 % -19,7 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 542.958 19.243 -7,4 % -12,4 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 206.142 -5,4 % Έγγαμοι 278.300 -13,5 % Σύμφ.συμβίωσης 1.066 +1.340,5 % Σε διάσταση 4.346 +52,1 % Διαζευγμένοι 20.510 +51,1 % Χήροι 51.837 +0,1 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 229.620 1 άτομο 71.248 2 άτομα 69.709 3 άτομα 41.046 4 άτομα 32.813 5+ άτομα 14.804 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 562.201 608.182 -7,6
Άνδρες 275.804 299.643 -8,0
Γυναίκες 286.397 308.539 -7,2

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 562.201 608.182 -7,6
0-9 46.726 60.316 -22,5
10-19 61.221 63.938 -4,2
20-29 57.914 76.134 -23,9
30-39 63.512 83.545 -24,0
40-49 80.204 83.112 -3,5
50-59 79.747 76.077 4,8
60-69 72.661 64.477 12,7
70-79 54.808 67.829 -19,2
80+ 45.408 32.754 38,6

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 275.804 299.643 -8,0
0-9 24.052 30.931 -22,2
10-19 32.052 33.314 -3,8
20-29 31.099 40.590 -23,4
30-39 31.804 42.268 -24,8
40-49 40.284 41.180 -2,2
50-59 39.024 37.673 3,6
60-69 34.940 30.606 14,2
70-79 24.824 29.990 -17,2
80+ 17.725 13.091 35,4

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 286.397 308.539 -7,2
0-9 22.674 29.385 -22,8
10-19 29.169 30.624 -4,8
20-29 26.815 35.544 -24,6
30-39 31.708 41.277 -23,2
40-49 39.920 41.932 -4,8
50-59 40.723 38.404 6,0
60-69 37.721 33.871 11,4
70-79 29.984 37.839 -20,8
80+ 27.683 19.663 40,8

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 562.201 608.182 -7,6
Άγαμοι 206.142 217.990 -5,4
Έγγαμοι 278.300 321.896 -13,5
Με σύμφωνο συμβίωσης 1.066 74 1.340,5
Σε διάσταση 4.346 2.858 52,1
Διαζευγμένοι 20.510 13.573 51,1
Χήροι 51.837 51.791 0,1

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 562.201 608.182 -7,6
Ελλάδα 510.257 543.496 -6,1
Άλλη χώρα 51.944 64.686 -19,7

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 562.201 608.182 -7,6
Ελληνική 542.958 586.226 -7,4
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 4.076 7.281 -44,0
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 10.559 10.861 -2,8
Χωρών Αφρικής 631 629 0,3
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 63 45 40,0
Χωρών Βόρειας Αμερικής 58 59 -1,7
Χωρών Ασίας 3.711 2.822 31,5
Χωρών Ωκεανίας 11 19 -42,1
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 31 124 -75,0
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 103 116 -11,2

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 562.201 608.182 -7,6
Ελληνική 542.958 586.226 -7,4
Άλλης χώρας 19.243 21.956 -12,4

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 229.620 235.349 -2,4
1 άτομο 71.248 60.768 17,2
2 άτομα 69.709 74.908 -6,9
3 άτομα 41.046 44.869 -8,5
4 άτομα 32.813 36.744 -10,7
5+ άτομα 14.804 18.060 -18,0