539.535 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -6,6%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 270.495 269.040 50,1 % 49,9 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +18,2 % -7,9 % +19,0 % +4,9 % -6,2 % -25,0 % -27,4 % -6,9 % -20,0 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +16,9 % -12,2 % +21,6 % +7,7 % -5,7 % -25,2 % -27,9 % -4,7 % -20,5 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 483.646 55.889 -5,5 % -15,7 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 493.454 46.081 -4,4 % -25,6 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 205.646 -3,9 % Έγγαμοι 256.412 -13,8 % Σύμφ.συμβίωσης 1.557 +873,1 % Σε διάσταση 5.350 +89,9 % Διαζευγμένοι 22.378 +50,7 % Χήροι 48.192 -0,4 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 217.597 1 άτομο 66.131 2 άτομα 65.185 3 άτομα 38.863 4 άτομα 31.654 5+ άτομα 15.764 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 539.535 577.903 -6,6
Άνδρες 270.495 291.777 -7,3
Γυναίκες 269.040 286.126 -6,0

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 539.535 577.903 -6,6
0-9 41.972 52.601 -20,2
10-19 51.704 54.921 -5,9
20-29 46.891 64.809 -27,6
30-39 60.033 80.151 -25,1
40-49 77.379 82.275 -6,0
50-59 80.788 75.987 6,3
60-69 75.322 62.613 20,3
70-79 56.446 62.838 -10,2
80+ 49.000 41.708 17,5

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 270.495 291.777 -7,3
0-9 21.614 27.004 -20,0
10-19 26.868 28.858 -6,9
20-29 25.594 35.266 -27,4
30-39 31.027 41.394 -25,0
40-49 39.180 41.777 -6,2
50-59 40.471 38.569 4,9
60-69 37.391 31.409 19,0
70-79 27.467 29.836 -7,9
80+ 20.883 17.664 18,2

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 269.040 286.126 -6,0
0-9 20.358 25.597 -20,5
10-19 24.836 26.063 -4,7
20-29 21.297 29.543 -27,9
30-39 29.006 38.757 -25,2
40-49 38.199 40.498 -5,7
50-59 40.317 37.418 7,7
60-69 37.931 31.204 21,6
70-79 28.979 33.002 -12,2
80+ 28.117 24.044 16,9

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 539.535 577.903 -6,6
Άγαμοι 205.646 214.092 -3,9
Έγγαμοι 256.412 297.607 -13,8
Με σύμφωνο συμβίωσης 1.557 160 873,1
Σε διάσταση 5.350 2.817 89,9
Διαζευγμένοι 22.378 14.848 50,7
Χήροι 48.192 48.379 -0,4

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 539.535 577.903 -6,6
Ελλάδα 483.646 511.593 -5,5
Άλλη χώρα 55.889 66.310 -15,7

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 539.535 577.903 -6,6
Ελληνική 493.454 516.001 -4,4
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 10.289 21.505 -52,2
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 26.683 33.729 -20,9
Χωρών Αφρικής 991 949 4,4
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 187 102 83,3
Χωρών Βόρειας Αμερικής 615 741 -17,0
Χωρών Ασίας 6.806 4.319 57,6
Χωρών Ωκεανίας 182 194 -6,2
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 83 75 10,7
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 245 288 -14,9

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 539.535 577.903 -6,6
Ελληνική 493.454 516.001 -4,4
Άλλης χώρας 46.081 61.902 -25,6

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 217.597 213.076 2,1
1 άτομο 66.131 49.257 34,3
2 άτομα 65.185 66.015 -1,3
3 άτομα 38.863 41.110 -5,5
4 άτομα 31.654 36.462 -13,2
5+ άτομα 15.764 20.232 -22,1