111.111 ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ +111.111,0%
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 111.111 111.111 100,0 % 0,0 %
Άνδρες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 %
Γυναίκες κατά ομάδες ηλικιών 2021 2011 +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 % +111.111,0 %
ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 111.111 111.111 +111.111,0 % +111.111,0 % Πληθυσμός κατά τόπο γέννησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 111.111 111.111 +111.111,0 % +111.111,0 % Πληθυσμός κατά ιθαγένεια
Άγαμοι 111.111 +111.111,0 % Έγγαμοι 111.111 +111.111,0 % Σύμφ.συμβίωσης 111.111 +111.111,0 % Σε διάσταση 111.111 +111.111,0 % Διαζευγμένοι 111.111 +111.111,0 % Χήροι 111.111 +111.111,0 % Nόμιμη οικογενειακή κατάσταση
Σύνολο 111.111 1 άτομο 111.111 2 άτομα 111.111 3 άτομα 111.111 4 άτομα 111.111 5+ άτομα 111.111 Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος

Πίνακας 1

Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο

Φύλο 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
Άνδρες 111.111 111.111 111.111,0
Γυναίκες 111.111 111.111 111.111,0

Πίνακας 2

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
0-9 111.111 111.111 111.111,0
10-19 111.111 111.111 111.111,0
20-29 111.111 111.111 111.111,0
30-39 111.111 111.111 111.111,0
40-49 111.111 111.111 111.111,0
50-59 111.111 111.111 111.111,0
60-69 111.111 111.111 111.111,0
70-79 111.111 111.111 111.111,0
80+ 111.111 111.111 111.111,0

Πίνακας 2α

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (άντρες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
0-9 111.111 111.111 111.111,0
10-19 111.111 111.111 111.111,0
20-29 111.111 111.111 111.111,0
30-39 111.111 111.111 111.111,0
40-49 111.111 111.111 111.111,0
50-59 111.111 111.111 111.111,0
60-69 111.111 111.111 111.111,0
70-79 111.111 111.111 111.111,0
80+ 111.111 111.111 111.111,0

Πίνακας 2β

Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (γυναίκες)

Ομάδες ηλικιών 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
0-9 111.111 111.111 111.111,0
10-19 111.111 111.111 111.111,0
20-29 111.111 111.111 111.111,0
30-39 111.111 111.111 111.111,0
40-49 111.111 111.111 111.111,0
50-59 111.111 111.111 111.111,0
60-69 111.111 111.111 111.111,0
70-79 111.111 111.111 111.111,0
80+ 111.111 111.111 111.111,0

Πίνακας 3

Μόνιμος πληθυσμός κατά νόμιμη οικογενειακή κατάσταση

Νόμιμη οικογενειακή κατάσταση 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
Άγαμοι 111.111 111.111 111.111,0
Έγγαμοι 111.111 111.111 111.111,0
Με σύμφωνο συμβίωσης 111.111 111.111 111.111,0
Σε διάσταση 111.111 111.111 111.111,0
Διαζευγμένοι 111.111 111.111 111.111,0
Χήροι 111.111 111.111 111.111,0

Πίνακας 4

Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης

Τόπος γέννησης 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
Ελλάδα 111.111 111.111 111.111,0
Άλλη χώρα 111.111 111.111 111.111,0

Πίνακας 5

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
Ελληνική 111.111 111.111 111.111,0
Χωρών ΕΕ εκτός Ελλάδας 111.111 111.111 111.111,0
Χωρών Ευρώπης εκτός ΕΕ 111.111 111.111 111.111,0
Χωρών Αφρικής 111.111 111.111 111.111,0
Χωρών Καραϊβικής, Νότιας ή Κεντρικής Αμερικής 111.111 111.111 111.111,0
Χωρών Βόρειας Αμερικής 111.111 111.111 111.111,0
Χωρών Ασίας 111.111 111.111 111.111,0
Χωρών Ωκεανίας 111.111 111.111 111.111,0
Αλλοδαποί χωρίς δηλωθείσα ιθαγένεια 111.111 111.111 111.111,0
Χωρίς ιθαγένεια ή Αδιευκρίνιστη ιθαγένεια 111.111 111.111 111.111,0

Πίνακας 5A

Μόνιμος πληθυσμός κατά ιθαγένεια

Ιθαγένεια 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
Ελληνική 111.111 111.111 111.111,0
Άλλης χώρας 111.111 111.111 111.111,0

Πίνακας 6

Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά μέγεθος νοικοκυριού

Μέγεθος νοικοκυριού 2021 2011 Μεταβολή
Σύνολο 111.111 111.111 111.111,0
1 άτομο 111.111 111.111 111.111,0
2 άτομα 111.111 111.111 111.111,0
3 άτομα 111.111 111.111 111.111,0
4 άτομα 111.111 111.111 111.111,0
5+ άτομα 111.111 111.111 111.111,0